Søk

Salita har blitt Miljøfyrtårn-bedrift

Oppdatert: 18. nov. 2020


Miljø har lenge vært i fokus hos Salita. I år har vi gjennomgått alle våre rutiner og tiltak for å sette disse i system. Dette resulterte i Miljøfyrtårn-sertifisering.

Miljøfyrtårn innebærer å jobbe med miljøtiltak kontinuerlig og på en systematisk måte. Dette betyr at vi arbeider daglig med å senke vår CO2-utslipp ved å redusere antall reiser, ved å få ned avfallsmengde, forbruk av varer og energi. Hver enkelt person i bedriften har blitt mer miljøbevisst og bidrar til at Salita blir grønnere for hver dag som går.

Rent praktisk handler det om å tilby kunder videotolking eller telefontolking istedenfor fremmøte, der tolken må kjøre bil for å komme til fremmøtestedet; å bestille tog- istedenfor flybillett på kortere strekninger; å slå av lyset før man går; å bruke mindre papir; velge miljøvennlige eller miljønøytrale alternativer ved innkjøp, brette og sortere avfallet.

For å bli Miljøfyrtårn-sertifisert må virksomhetene oppfylle konkrete kriterier. Kriteriene vi ble vurdert etter:

  1. Systemkriterier. Dette kriteriet omfatter HMS-politikk, risikovurdering, organisasjonsstruktur, Miljøfyrtårn-aktiviteter, avvikshåndtering, samhandling med kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

  2. Arbeidsmiljø. Bedriften skal kunne fremvise dokumentasjon for årlige vernerunder, ha god intern dialog med ansatte samt kjøre jevnlige medarbeidertilfredshetsundersøkelser.

  3. Innkjøp. Miljøhensyn skal vurderes ved valg av varer og tjenester. Innkjøpsrutinen skal være forankret i virksomheten og skal være tatt i bruk blant alle som bestiller varer og tjenester.

  4. Transport. Dette kriteriet handler om retningslinjer som hindrer unødig reising og fremmer miljøvennlige løsninger for arbeidsreiser og leveranser.

  5. Avfall. Virksomheten skal ha et kildesorteringsordning. Farlig avfall, elektrisk og elektronisk avfall skal lagres forsvarlig og leveres til godkjent mottak i henhold til avfallsforskriften.

  6. Estetikk. Virksomhetens lokaler med eventuelle uteområder skal holdes ryddige og rene.

  7. Andre miljøaspekter.

10 visninger

Siste innlegg

Se alle