Søk tolkeutdanning ved OsloMet nå

Oppdatert: 18. nov. 2020


Published by Raymon Strendo

Tolkeutdanning – Tolking i offentlig sektor

og bachelor i tolking

Da har språkene som er aktuelle for tolkeutdanningen 2020 blitt publisert.

Søknadsfristen er nå i sommer og opptaksprosessen foregår utover høsten.

Søk deg inn NÅ

Salita oppfordrer alle tolker på de aktuelle språkene til å søke tolkeutdanning. Å besitte formell tolkefaglig kompetanse blir stadig viktigere, og erfarne tolker bør derfor søke seg inn her for å formalisere sin kompetanse. Selv om man er en dyktig tolk, og kunder og klienter er fornøyde blir det stadig skjerpede krav til at tolkens formelle kompetanse er i orden.

Tolking i offentlig sektor – tolkeutdanningen – er et nettbasert studie, og det er også et deltidsstudie, noe som gjør det mulig for mange å kombinere med både jobb, annen utdanning osv. Det er også viktig å huske at det ikke er tilbud om tolkeutdanning på alle språk hvert år, og derfor er det viktig å benytte muligheten når tilbudet først kommer og søke seg inn.

Ny tolkelov og nye krav

Nytt i år er også at en ny tolkelov er sendt ut på høring. Denne inneholder forslag om at offentlig sektor skal pålegges å bruke tolker med offisielle kvalifikasjoner i de språkene det finnes (dvs. tolker som har bestått Tospråktest og TAO-kurs, tolkeutdanning eller statsautorisasjon som tolk).

Hvordan foregår studiet

OsloMet har siden 2007 tilbudt et nett- og samlingsbasert ettårig studie «Tolking i offentlig sektor» som er et landsdekkende studieprogram som leder frem til oppføring i Nasjonalt Tolkeregister som tolk med nivå 3.

I 2017 ble også tilbudet utvidet med muligheten for å kunne ta en bachelor-grad i tolking. Hver høst er det opptak på ulike språk, og studiestart er påfølgende januar.

Grunnmodulen, som består av to semestre, er et nettbasert deltidsstudie, med enkelte helgesamlinger i Oslo.

Bachelorgraden er også et deltidsstudie, da over 4 år.

Hvilke språk tilbys denne gangen

Høsten 2019, og med søknadsfrist 1. august, tilbyr OsloMet følgende språk til grunnmodulen:

 1. bengali

 2. bilin

 3. chin

 4. fransk

 5. georgisk

 6. gresk

 7. hindi

 8. islandsk

 9. italiensk

 10. kinyarwanda

 11. kirundi

 12. lingala

 13. makedonsk

 14. nepali

 15. rumensk

 16. samiske språk

 17. swahili

 18. tagalog

 19. tyrkisk

 20. ukrainsk

 21. urdu

 22. vietnamesisk

Hvilke språk som settes i gang er avhengig av antall kvalifiserte søkere, og antall som består opptaksprøven. Opptaksprøven er lik Tospråktesten i formen, og man må bestå med minst 80 % for å kvalifisere til opptak. Der antall søkere som har bestått overgår antall studieplasser på tolkeutdanningen blir søkerne rangert etter resultatet på opptaksprøven. Legg merke til at språkene for Tospråktesten er de samme som for opptak til tolkeutdanningen.

For mer informasjon om tolkeutdanningen og for å søke, følg linken under:

Tolking i offentlig sektor – OsloMet

Bachelor i tolking

har også søknadsfrist 1. august, og følgende språk prioriteres for opptak høsten 2019 (studiestart januar 2020)

 1. Fransk

 2. Samiske språk

 3. Rumensk

 4. Urdu 

Følg linken under for mer informasjon og påmelding:

Bachelor i tolking i offentlig sektor – OsloMet

Tospråktesten

For mer informasjon om andre kvalifiseringstiltak, les også disse nyhetene:

Tospråktesten, høst 2019 (søknadsfrist 1. august)

62 visninger

Siste innlegg

Se alle