Søk

Jobb som tolk i Bodø, Ålesund, Haugesund, Bergen, Stavanger, Førde, Molde, Trondheim, Tromsø?

Oppdatert: 18. nov. 2020

Mer jobb som tolk?

Vi er på utkikk etter deg som allerede jobber som tolk, men ønsker mer å gjøre.

I forbindelse med at Salita nå tar over levering av tolketjenester til Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord kommer vi fra september av til å ha mye fremmøteoppdrag i Bodø, Ålesund, Haugesund, Bergen, Stavanger, Førde, Molde, Trondheim, Tromsø. Vi kommer også å ha mye oppdrag ved andre sykehus, samt mye oppdrag for andre kunder. Vi har også mye telefontolking (og fremmøtetolking) i resten av landet.

Gå inn på vårt elektroniske skjema og registrer deg i dag. Registrer deg i vårt elektroniske søkeskjema

I avtalen med sykehusene er honorar for tolker allerede gitt, og i listen under kan du se hvilke satser som gjelder:

Tolk med nivå 1 (statsautorisert) –    536,- pr time Tolk med nivå 2 og 3 –                               464,- pr time Tolk med nivå 4 og 5 –                               393,- pr time Tolk uten nivå –                                            321,- pr time

Vi ønsker spesielt å komme i kontakt med deg som allerede har erfaring og tolker på somali, arabisk, tigrinja, dari, pashto, kurmanji, vietnamesisk, tyrkisk, thai, tagalog (og mange andre språk).

Dersom du ikke har jobbet som tolk tidligere

Dersom du ikke har tolkeerfaring fra tidligere, men ønsker å vite mer om yrket og hva en tolk gjør holder vi kurs og driver kontinuerlig opplæring og vi vil gjerne ha kontakt med deg også.

Tolkeyrket er krevende og innebærer mye ansvar – men det er også veldig interessant og givende.

Skal man jobbe som tolk forutsetter det er høyt nivå på norsk, samt på minst ett annet språk. Hvilke språk det til enhver tid er behov for vil variere noe, for øyeblikket er det behov for språkene som ble nevnt ovenfor (arabisk, tigrinja og somali) – men også andre språk, spesielt språk som ikke så mange snakker i Norge.

Det kan være ustabilt i forhold til ordretilgang, men på en annen side er det også et fleksibelt yrke hvor man selv tilpasser hvor mye man kan/ønsker å jobbe i forhold til f.eks. studier, familie eller annen jobb. De fleste oppdrag foregår på dagtid (mellom 08.00-16.00) – så å jobbe som tolk krever at man har i hvert fall noe kapasitet ledig i vanlig arbeidstid.

Spre gjerne informasjon om dette også til andre du kjenner som jobber som tolk.

Se annonser på Finn.no

https://www.finn.no/job/parttime/ad.html?finnkode=126749608

https://www.finn.no/job/parttime/ad.html?finnkode=126750371

https://www.finn.no/job/parttime/ad.html?finnkode=126746833

https://www.finn.no/job/parttime/ad.html?finnkode=126741119

#frilans #oversetter #studier #tolk

31 visninger

Siste innlegg

Se alle