Søk

Endelig forbudt å bruke barn som tolk

Oppdatert: 18. nov. 2020

doodle-kids

Bruk av barn som tolk har blitt diskutert i media og fagmiljøer i flere år.

De fleste har vært enige om at barn bør skånes for den belastningen informasjon de får under tolkeoppdrag kan påføre disse. I tillegg til dette har barn verken taushetsplikt, situasjonsforståelse eller ordforråd som er nødvendig for en forsvarlig tolking.

Fra og med 1.juli 2016 er det forbudt å bruke barn som tolk.

Ifølge § 11 e. i forvaltningsloven skal ikke barn brukes “til tolking eller annen formidling av informasjon mellom forvaltningen og personer som ikke har tilstrekkelige språkferdigheter”.

Gå til forvaltningsloven

25 visninger

Siste innlegg

Se alle