Søk

Autorisasjonsprøven i tolking våren 2020

Oppdatert: 18. nov. 2020

statsautorisert tolk

Våren 2020 arrangerer OsloMet autorisasjonsprøven i tolking i disse språkene:

• arabisk • kurmanji • ukrainsk

Statsautorisasjon som tolk skal gi tolkebrukerne en garanti for at de får gode, profesjonelle tolketjenester.

Bestått autorisasjonsprøve gir rett til å søke Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om bevilling som statsautorisert tolk.

Som statsautorisert tolk vil du være den mest attraktive tolken i markedet, derfor bør du (som vil satse på tolkeyrket) vurdere å ta denne prøven.

Les mer om prøven her og meld deg på informasjonsmøte 19. februar kl. 16.15-17.15. Salita oppfordrer alle sine tolker, som tilbudet er aktuelt for, til å ta utfordringen!

https://www.oslomet.no/om/lui/autorisasjonsprove-tolking

42 visninger

Siste innlegg

Se alle