Vitnemål og attester

18. Vitnemål og attester oransje
Vi har oversatt vitnemål og attester siden 1995.
Vi har bred erfaring og vet hva som skal til for at ditt dokument skal bli godkjent hos offentlige myndigheter og universitet/høyskoler i utlandet.

FLEST SPRÅK – OVERSETTELSE TIL OVER 120 SPRÅK.

Vi oversetter til alle språk og er spesialister på eksotiske språk som urdu, arabisk, tyrkisk og thai.

RASKE OVERSETTELSER

Enklere attester og vitnemål kan leveres i løpet av 1-2 dager. Haster det kan du ringe en av våre prosjektledere.

RUTINERTE OVERSETTERE – STATSAUTORISERTE OG FAGOVERSETTERE

Vi finner den riktige oversetter for dine dokumenter – raskt!

VI GJENSKAPER DOKUMENTET DITT – PENT GRAFISK UTSEENDE

Våre oversettere av vitnemål og attester har bred erfaring med å tilpasse dokumentene slik at de i størst mulig grad ligner på originaldokumentene.

LEGALISERING OG GODKJENNING AV DIN OVERSETTELSE

Vi kan hjelpe deg med å få legalisert og godkjent dine vitnemål og attester for bruk i utlandet. Vi har nær kontakt med ambassader og konsulater og vet hvilke formelle dokumentkrav som stilles.

Copyright @ Salita AS | Org. 918 586 296
Pilestredet 17, 0164 OSLO, NORWAY
Epost.: 04523@salita.no | 04523