Medisinske dokumenter

Vi har lang erfaring med medisinske oversettelser både for farmasøytiske bedrifter, helsevesenet og privatpersoner. Blant det vi kan oversette er pasientinformasjon og epikriser, produktbeskrivelser av legemidler/teknisk utstyr, websider og brosjyrer.

EGET MEDISINSK OVERSETTER/PROSJEKTTEAM

Vi har satt sammen et eget medisinsk oversetterteam med mange års erfaring fra alle områder innen medisinsk oversettelse.

PROSJEKTLEDER FRA A TIL Å

Vi har egen prosjektleder som er spesialist på medisinsk oversettelse. Prosjektlederen har mange års erfaring som legemiddelkonsulent fra farmasøytisk industri.

STRENGE RUTINER FOR KVALITETSKONTROLL OG KONFIDENSIALITET

Ditt dokument gjennomgår alltid en kvalitetskontroll etter strenge og fastsatte normer etter bransjestandarden.

NOEN AV VÅRE FORNØYDE KUNDER

Sosial- og Helsedirektoratet, Astra Zeneca, GE Healthcare og Biorad.

Copyright @ Salita AS | Org. 918 586 296
Pilestredet 17, 0164 OSLO, NORWAY
Epost.: 04523@salita.no | 04523