Medisinske dokumenter

Vi har lang erfaring med medisinske oversettelser både for farmasøytiske bedrifter, helsevesenet og privatpersoner. Blant det vi kan oversette er pasientinformasjon og epikriser, produktbeskrivelser av legemidler/teknisk utstyr, websider og brosjyrer.

EGET MEDISINSK OVERSETTER/PROSJEKTTEAM

Vi har satt sammen et eget medisinsk oversetterteam med mange års erfaring fra alle områder innen medisinsk oversettelse.

PROSJEKTLEDER FRA A TIL Å

Vi har egen prosjektleder som er spesialist på medisinsk oversettelse. Prosjektlederen har mange års erfaring som legemiddelkonsulent fra farmasøytisk industri.

ISO SERTIFISERT – STRENGE RUTINER FOR KVALITETSKONTROLL OG KONFIDENSIALITET

Ditt dokument gjennomgår alltid en kvalitetskontroll etter strenge og fastsatte normer gitt i ISO 9001/2008-standarden

NOEN AV VÅRE FORNØYDE KUNDER

Sosial- og Helsedirektoratet, Astra Zeneca, GE Healthcare og Biorad.

Copyright @ Salita AS | Org. 918 586 296
Pilestredet 17, 0164 OSLO, NORWAY
Epost.: 04523@salita.no | 04523