Tolk On-Demand

Tolk her og nå 3pers

Å sikre forsvarlig kommunikasjon er ditt ansvar. Du har en fremmedspråklig person foran deg. Tolken du hadde avtale med har blitt syk / du overvurderte klientens norskkunnskaper /dette er et uplanlagt møte …

DU TRENGER EN TOLK RASKT. HVA GJØR DU?
Ring 04523. Vi har ledige arabiske,tigrinja og pashto tolker klare til å ta oppdag!

Du får de best kvalifiserte profesjonelle tolkene som finnes i Norge. Vi foretar grundig testing av språkkunnskaper i tillegg til sjekk av dokumentasjon på høyere utdanning, tolkeerfaring og statsautorisasjon.
Alle våre tolker har ID-kort og har signert taushetsplikterklæring.

Sjekk vår språkliste

Les mer om fremmøtetolking

Les mer om telefontolking

Les mer om videotolking

Hvorfor bruke tolk?

Tolkebrukerkurs

Copyright @ Salita AS | Org. 918 586 296
Pilestredet 17, 0164 OSLO, NORWAY
Epost.: 04523@salita.no | 04523