top of page

Kurs i tolking for karriereveiledning

Lang erfaring fra området

I Salita har vi gjennom mange år levert oppdrag som går ut på karriereveiledning, avklaring av arbeidsevne, kartlegging av kompetanse osv. Vi har i sammenheng med dette kurset og veiledet hundrevis av tolker.

Ny integreringslov

Den nye integreringsloven stiller blant annet krav om at alle nyankomne flyktninger tidlig skal få kartlagt sin kompetanse og få karriereveiledning. Ofte vil dette kreve tolkebistand, og dersom tolkene som blir bestilt kjenner til arbeidsmetodikken, hvordan de ulike kommune jobber med dette, hvilke skjema og spørsmål som benyttes i kartleggingen, gjør de også en bedre jobb.

Modulen som går på karriereveiledning i vårt kursopplegg tar sikte på å gi tolkene en bedre forståelse av den nye integreringsloven, av hvilke begreper som står sentralt i arbeidet med å kartlegge og gi karriereveiledning, og hvilke avgrensninger tolkerollen har i denne sammenhengen.

Rollespill, diskusjoner og ordlister

Ved hjelp av rollespill, diskusjoner rundt eksempler, og utveksling av erfaringer skaper vi en forståelse av hva tolking i karriereveiledning går ut på. Vi har ordlister og begreper med forklaringer som vi har utarbeidet i samarbeid med ulike instanser som jobber med dette til daglig.

Etter å ha gjennomgått denne modulen skal deltakeren

  • Være kjent med hovedtrekk og hovedinnhold i ny lov om integrering og de viktigste paragrafene i den

  • Kunne viktige begreper, og vite hvor man kan finne mer informasjon for å jobbe på egen hånd

  • Kjenne til hvordan arbeidsmetodikken er når det gjelder kompetansekartlegging og karriereveiledning

bottom of page