Publisert av Raymon Strendo

Her vises det en forenklet fremstilling av prosesser før og under et tolkeoppdrag. Vi håper at våre tips om bruk av tolk vil hjelpe dere å bruke tolk effektivt. Dette er også viktig for at alle parter i den tolkede samtalen får en god opplevelse.
En god samtale med bruk av tolk er selvsagt avhengig av en kvalifisert og erfaren tolk, men også kompetente tolkebrukere.

Tolkede samtaler. “En dans for tre”

Her kan du lese mer om hvordan Salita kvalitetssikrer sine tolker

Copyright @ Salita AS | Org. 918 586 296
Pilestredet 17, 0164 OSLO, NORWAY
Epost.: 04523@salita.no | 04523