Kvalitetssikring av tolker

Om oss

Tolk fra tolkeportalen

Tolk fra tolkeportalen vil alltid bli prioritert ved registrering hos Salita.Vårt opplærings-/kvalitetssikringssystem er beskrevet i selskapets rutiner.  Opplæring og kvalitetssikring av tolker ledes av statsautorisert tolk med lærerutdanning i språkfag og 30-års tolkeerfaring.

1. INTERVJU

Allerede i intervjusituasjonen fokuseres det på tolkekandidatens holdninger, service, tålmodighet, modenhetsgrad, ydmykhet og rolleforståelse. Dokumentasjon på høyere tolkeutdanning og statsautorisasjon benyttes som grunnlag for registrering.

2. INNLEDNINGSTEST

Tolkekandidater som er kvalitetssikret av OsloMet og som er registrert i Norsk tolkeregister  (Tolkeportalen), kan vise til sitt nummer i registeret. Dette brukes som grunnlag for registrering i systemet.

Resten av tolkekandidater skal gjennom grundig oppl;ring og komplisert testing f;r de kan bli godkjent som Salita tolk.  Det er viktig å nevne at ingen får gå videre i utdanningsløpet, dersom de ikke består en kvalifiserende innledningstest på norsk.

3. GRUNNKURS

De aktuelle kandidatene blir invitert til 2 dagers grunnkurs (basert på IMDis TAO-kurs, egne erfaringer, samt pensum fra tolkeutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus.)

4. TOSPRÅKLIG PRØVE

Etter fullført kurs, inviteres tolkekandidatene til en omfattende tospråklig gloseprøve. Prøven må bestås med minst 80% riktige svar for at vi skal innlede et samarbeid med tolkekandidaten og inngå samarbeidsavtale.

5. TAUSHETSERKLÆRING

En taushetserklæring undertegnes før en tolk kan sendes ut til oppdrag.

6. VIDEREUTVIKLING AV TOLKER

Vi har sterk fokus på videreutvikling av våre språkmedarbeidere. Derfor deltar tolkene som har vært gjennom grunnkurs på regelmessige påbygningskurs med fagpersonell tilstede:

  • Tolking i helsevesenet (sykehus, helsestasjon, legekontor, legevakt osv.) SALITA Tolke- og translatørtjeneste AS har enerett til spesialutviklet fagkurs i helsetolking i Norge.
  • Tolking i offentlig sektor (barnevern, Nav, flyktningtjeneste osv.)
  • Tolking i juridisk sektor (advokater, politiet, retten osv.)

 

Copyright @ Salita AS | Org. 918 586 296
Pilestredet 17, 0164 OSLO, NORWAY
Epost.: 04523@salita.no | 04523