Hvordan bruke tolk

For at tolkede samtaler skal fungere optimalt, er det meget viktig at både tolken og tolkebrukeren forstår hva tolkens rolle og oppgave er. Nedenfor er en kort oppsummering av tolkeregler.

TOLKENS ROLLE OG OPPGAVE

  • Alt som uttales blir tolket i den form det sies.
  • Ingen ting blir utelatt – ingen ting blir lagt til.
  • Snakk direkte til hverandre og ikke til tolken.
  • Bruk direkte form til samtalepartneren. Ikke be tolken om å spørre.
  • Tolken er nøytral og upartisk.
  • Tolken gir aldri uttrykk for egne meninger eller holdninger.
  • Partene har selv ansvar for samtalens innhold og forløp. Be om at det blir gjentatt hvis noe virker uklart.
  • Forstår eller oppfatter ikke tolken det som blir sagt, ber tolken om gjentagelse eller forklaring. Gjentagelsen blir oversatt.
  • Tolken har absolutt taushetsplikt.
  • Har tolken tatt notater, makuleres disse ved tolkingens slutt.

Retningslinjer for god tolkeskikk

Vi jobber med å øke bevissthet rundt bruk av tolk. Derfor arrangerer vi tolkebrukerkurs for våre kunder. Kurset holdes av statsautorisert tolk med lærerutdanning i språkfag og 30 års tolkeerfaring.

Dette er et gratis tilbud som er etterspurt av våre kunder.

Forespørsel tolkebrukerkurs

Legg inn opplysninger i de aktuelle feltene (feltene merket med * er obligatoriske), og send til skjemaet til oss. 
Vi vil ta kontakt med deg innen kort tid.

Copyright @ Salita AS | Org. 918 586 296
Pilestredet 17, 0164 OSLO, NORWAY
Epost.: 04523@salita.no | 04523