SALITA kompetanse

Salita kompetanse

MODULBASERT OPPLÆRINGSSYSTEM

SALITA  kompetanse er et modulbasert opplæringssystem rettet mot tolker og tolkebrukere.

Systemet sikrer at tolkene vi formidler ikke bare er dyktige språkmessig, men også har et riktig fagspråklig vokabular, samt meget god forståelse av sin rolle og yrkesetikk.
Våre kunder får de best kvalifiserte profesjonelle tolkene som finnes i Norge. Vi foretar grundig testing av språkkunnskaper i tillegg til sjekk av dokumentasjon på høyere utdanning, tolkeerfaring og statsautorisasjon.

Vi tilbyr også gratis opplæring i bruk av tolk til våre kunder. Dette sikrer at både tolker og tolkebrukere vet hva tolkeyrket baserer seg på, som igjen bidrar til bedre samspill mellom partene i tolkede samtaler.

Copyright @ Salita AS | Org. 918 586 296
Pilestredet 17, 0164 OSLO, NORWAY
Epost.: 04523@salita.no | 04523