Juridisk tolking

13. Tolk juridisk turkis

Salita samarbeider med rettstolker, polititolker, advokattolker og barnevernstolker fra Nasjonalt tolkeregister (tolkeportalen).

Siden 1995 har vi levert tolker med spisskompetanse i juridisk terminologi til:

  • Rettsmøter
  • Rettsforhandlinger
  • Klientsamtaler hos advokater
  • Politiavhør
  • Asylintervju
  • Samtaler i barnevernet
  • Forhandlinger i fylkesnemnda
  • Forhandlinger i familieråd

Våre tolker ikke bare er dyktige språkmessig, men også har et riktig fagspråklig vokabular, samt meget god forståelse av sin rolle og yrkesetikk. Dokumentasjon på høyere tolkeutdanning og statsautorisasjon benyttes som grunnlag for registrering.

Alle våre tolker er utstyrt med ID-kort.

Kortet inneholder informasjon om navn på tolken, bilde av tolken, kompetansenivå ihht Nasjonalt tolkeregister, utdanning og hvilke språk tolken behersker.Denne informasjon gjengis både på norsk og på det språket tolken tolker i, slik at den fremmedspråklige samtalepartneren kan lese informasjonen.

Vi leverer tolketjenester i form av fremmøtetolking, videotolking , telefontolking og konferansetolking.

Les mer om tolking i tingrett her

Fri rettshjelp: bruk av tolk og betaling av tolkeoppdrag

Bestill tolk

Copyright @ Salita AS | Org. 918 586 296
Pilestredet 17, 0164 OSLO, NORWAY
Epost.: 04523@salita.no | 04523