Hvorfor bruke tolk?

HELSEVESENET, SOSIALE TJENESTER OG JURIDISK SEKTOR.

Mangel på felles språk kan være en utfordring i det daglige arbeidet for mange ansatte i offentlige og private organisasjoner. Bruk av kvalitetssikret tolk danner en essensiell basis for god kommunikasjon på tvers av språkbarrierer. Tolking sikrer et likeverdig tjenestetilbud ved å gi bedre mulighet til å informere, veilede og høre partene uavhengig av språkbakgrunn.

MØTER, FORHANDLINGER, KONFERANSER, VAREMESSER, MEDARBEIDERSAMTALER OG SIKKERHETSKURS.

Ved å bruke tolk, oppnår organisasjoner bedre kontakt med sine kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere. Bruk av profesjonell tolk skaper tillit mellom partene, samt sikrer at alle nyansene i den originale beskjeden blir videreformidlet.

Husk å velge riktig språk, dialekt og tolkemetode som passer i situasjonen!
Våre erfarne tolkeformidlere hjelper deg gjerne med valget.

Copyright @ Salita AS | Org. 918 586 296
Pilestredet 17, 0164 OSLO, NORWAY
Epost.: 04523@salita.no | 04523