Fremmøtetolking

Den tradisjonelle måten å organisere et tolkeoppdrag på er når alle deltakerne i en samtale sitter i samme rom. Tolken ser og hører hva som blir sagt, og oversetter fortløpende. Salita har tilgjengelige tolker i hele landet.  Alle våre tolker har signert taushetserklæring, og har gjennomgått tolkeopplæring og Salitas kvalitetssikring

1. Bestill tolk

Tolken bestilles enkelt gjennom Salitas tolkeportal

2. Bekreftelse

I løpet av kort tid har vi funnet tolk som innehar riktig kompetanse, og du mottar en bekreftelse via epost

3. Gjennomfør

Tolkesamtalen kan starte

Fordeler ved bruk av fremmøtetolk

  • Ingen krav til teknisk utstyr

  • Tolken får med seg ikke-verbale signaler hos samtalepartene

  • Tolken kan bruke kroppsspråk til å støtte sin kommunikasjon

Bruk av fremmøtetolk anbefales ved

  • Kompliserte helsekonsultasjoner/operasjoner

  • Større møter med flere deltakere

  • Samtaler med psykisk syke personer

  • Tilfeller hvor man skal lære bruk av nytt utstyr

  • Samtaler med små barn

  • Konferanser og forhandlinger

  • I rettsaker

Fremmøtetolking kan utføres konsekutivt, det vil si at umiddelbart etter at hver ytring har funnet sted så tolkes detsom er sagt Dette er vanlig for de fleste tolkeoppdrag for det offentlige, helsevesenet, politiet og rettsvesenet.

Fremmøtetolking kan også gjøres simultant der tolken tolker mens taleren snakker. Denne metoden benyttes ofte ved konferanser og i retten og forutsetter egnet audioutstyr. Denne formen for tolking krever intens konsentrasjon. Det anbefales derfor å bestille minst to tolker som kan veksle på å tolke.