Bestill polititolk

my salita politi

Salita har rammeavtale med Øst Politidistrikt samt leverer tolketjenester til andre politidistriktene i landet.

Vi har bygget en plattform som er skreddersydd for politiet og imøtekommer politiets krav til sikkerhet og godkjenning av tolker. Her kan man lett se om tolken har nødvendige tolkefaglige kvalifikasjoner, har godkjent politiattest, har signert politiets taushetserklæring osv.

Vi ber politiet om å legge sine bestillinger her.

https://my.salita.no 

Mangler du brukernavn og/eller passord, vennligst ta kontakt med oss via 04523@salita.no eller på telefon 04523 (døgnåpen tjeneste).

Copyright @ Salita AS | Org. 918 586 296
Pilestredet 17, 0164 OSLO, NORWAY
Epost.: 04523@salita.no | 04523